Asiana Logistics được Tổng Cục Hải quan chính thức công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục Hải quan theo quyết định số 3079/QĐ-TCHQ ngày 09.10.2015.

Với đội ngũ nhân sự là những chuyên gia am hiểu ngành nghề, sẵn sàng và có khả năng để hỗ trợ các cộng đồng xuất nhập khẩu tại Việt Nam.

Dịch vụ đại lý hải quan của Asiana Logistics bao gồm:

  • Khai báo hải quan.
  • Thủ tục khấu trừ thuế.
  • Tư vấn dịch vụ thông quan.