Kiểm dịch là một bộ phận không thể thiếu với quý khách hàng trong ngành kinh doanh lương thực, thực phẩm.

Với các mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan kiểm dịch trong nước, Asiana Logistics thay mặt cho khách hàng thực hiện công việc kiểm dịch sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả các loại sản phẩm như: thực phẩm, thủy sản, nông sản, thức ăn gia súc…