Khách hàng của Asiana Logistics trải rộng khắp cả nước, đó là các công ty toàn cầu cũng như các công ty Việt Nam kinh doanh sản xuất và xuất nhập khẩu.

Một số khách hàng tiêu biểu:

  • Anco.
  • Deheus Vietnam.
  • Louis Dreyfus Vietnam.
  • Cargill Vietnam.
  • Spotlight Vietnam.
  • Provimi Vietnam.
  • Uni – president.
  • Tân Long.