Công ty CP Dịch vụ logistics và tàu biển Asiana
(Asiana Logistics):

Địa chỉ: IPC Tower, Phòng 14.08, lầu 14,
1489 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
ĐT: (84.28) 3771 9000
Fax: (84.28) 3620 6003
Email: info@asianalogistics.com.vn
Website: www.asianalogistics.com.vn