Trao đổi, phối hợp và thường xuyên cập nhật tình hình hàng hóa cho khách hàng giúp khách hàng yên tâm về hàng hóa.